Vilka får ge lån? – Finansinspektionen granskar

Granska, registrera, tillsyn Banker och kreditmarknadsbolag måste ha ett tillstånd av Finansinspektionen för att få bedriva den typen av verksamhet. Finansinspektionen har, enligt mydighetens egna ordval, "tillsyn" över dessa företag. Ordet tillsyn är inte helt tydligt definierat, men betyder enligt Wikipedia: "granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande". Med andra ord kan Finansinspektionen granska en bank och ingripa om det skett något olagligt.

Utöver banker och kreditmarknadsbolag finns det ett stort antal s.k. finansiella institut. De jobbar också med lån och krediter och hit räknas bl.a. de företag som erbjuder snabblån. Kravet för dem är att de endast ska vara registrerade hos Finansinspektion vilket ger begränsade möjligheter att ingripa. Registrering innebär att Finansinspektionen granskar ägare och företagsledning samt övervakar att företagen inte bryter mot reglerna om penningtvätt och finansiering av terrorism. I övrigt ligger de företagen under Konsumentverkets tillsyn, som fokuserar på konsumentkreditlagen.
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån