Ränta - kostnaden för att låna pengar

Hur sätts räntan?

ränta procent Bankernas och andra låneinstituts räntor påverkas av den sk. reporäntan som sätts av Riksbanken. Den påverkar in- och utlåningsräntan som olika banker får när de ska placera (spara) pengar hos, eller låna pengar av Riksbanken. Räntan sätts med 1 dags löptid (sk. dagslåneränta) och inlåningsräntan är normalt 0,75 % lägre än reporäntan och utlåningsräntan är 0,75 % högre. Eftersom bankerna ska tjäna pengar emellan lägger de på sin marginal på låneräntan respektive drar av sin marginal på sparräntan. Resultatet blir att de korta marknadsräntorna speglar den förväntade utvecklingen i dagslåneräntan. En högre räntenivå ger ofta en lägre aktivitet i ekonomin och därmed lägre inflation och vice versa.

Det kan vara intressant att titta på reporäntans historiska nivå för att få en bild över hur hög räntan kan bli i värsta fall. Under 90-talets finanskris var reporäntan uppe på 12 % och bankräntan till kunderna var ännu högre.

Rörlig eller fast ränta?

  • Rörlig ränta lönar sig alltid i det långa loppet.
  • Med fast/bunden ränta betalar man för säkerhet då banken måste kompensera för den risk de tar i fall att räntan skulle gå upp.
  • Skapa dig istället en egen räntebuffert genom en stående överföring varje månad när räntan är låg. På så vis klarar du dig även när räntan är hög men slipper betala för denna säkerhet.

Låg ränta bäst

Att lån med låg ränta är bra kan kännas självklart, men hur viktig en låg ränta är beror på vilket typ av lån du tar. Bolån betalas ofta av under lång tid och många svenskar amorterar inte alls på sina bolån. För de 40 % som amorterar på sina bostadslån (med belåningsgrad under 75 %) är amorteringstiden i snitt 140 år! Det finns ingen lag som kräver det, endast en rekommendation om att bankerna ska erbjuda amorteringsplaner. Det som normalt betalas är endast den månatliga räntan. Eftersom det ofta är stora lånebelopp kan små ränteskillnader göra stor skillnad och dessa ska sedan betalas många år framöver. Privatlån måste betalas av på mellan 1-15 år vilket gör att räntan, även om den är viktig, spelar något mindre roll. Framför allt om du betalar av lånet väldigt fort istället för den maximala löptiden. Sms-lån är raka motsatsen med väldigt små belopp, korta löptider och ibland väldigt höga räntor. I detta fall spelar dock inte den nominella räntan så stor roll pga. den korta löptiden utan snarare den effektiva ränta som väger in alla de avgifter som brukar förekomma. Avgifterna är då ofta en större utgift än räntorna.

Låneränta och avgifter

Ju högre lånebelopp man efterfrågar desto viktigare blir det att ha lägre ränta. Lån med låg ränta är alltid önskvärt men vid höga lånebelopp är det extra viktigt (t.ex. privatlån och bolån) då räntan utgör den största delen av kostnaden. Nästa parameter som påverkar kostnaden är avgifter på lånet. Vid små lånebelopp (t.ex. snabblån) är detta ibland den huvudsakliga kostnaden.

Lån med bra ränta växer inte på träd och oftast har de lån med lägst ränta mer avgifter som kompenserar detta. Banken måste tjäna tillräckligt mycket pengar på ett lån för att täcka upp de risker det finns med att låna ut pengarna samt göra en egen vinst. Att få lägsta låneränta behöver alltså inte alltid innebära lägsta månadskostnad, räntan måste vägas mot avgifterna.

På MinaLån.se jämförs båda dessa faktorer: ränta och avgifter. För varje lån kan man avläsa ränta (eller ränteintervall för privatlån), eventuella avgifter och möjliga lånebelopp (för privatlån och snabblån). Avgifterna delas upp i startavgifter och löpande avgifter. Med denna information kan du som kund hitta lägsta låneränta och väga den mot eventuella avgifter.
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån