Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

6,8%
6,8%
6,6%
8,5%
8,4%
8,5%
8,2%
8,3%
8,1%
8,1%
7,9%
7,8%
sep-19
aug-20

Max-ränta

21,0%
21,2%
21,0%
21,5%
21,6%
21,5%
21,2%
21,2%
21,2%
21,3%
21,1%
21,3%
sep-19
aug-20

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

146kr
143kr
155kr
162kr
151kr
160kr
156kr
148kr
150kr
153kr
153kr
155kr
sep-19
aug-20

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

393
kkr
391
kkr
399
kkr
399
kkr
392
kkr
387
kkr
406
kkr
407
kkr
404
kkr
398
kkr
395
kkr
393
kkr
sep-19
aug-20
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån