Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

8,9%
5,6%
5,6%
5,6%
5,5%
5,0%
5,0%
5,0%
5,1%
5,2%
5,2%
5,2%
feb-21
jan-22

Max-ränta

21,3%
20,4%
19,6%
19,6%
20,5%
20,6%
20,8%
21,1%
20,8%
21,0%
21,0%
21,0%
feb-21
jan-22

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

136kr
137kr
137kr
150kr
153kr
151kr
151kr
154kr
161kr
140kr
140kr
146kr
feb-21
jan-22

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

407
kkr
416
kkr
404
kkr
404
kkr
402
kkr
394
kkr
394
kkr
398
kkr
400
kkr
403
kkr
409
kkr
408
kkr
feb-21
jan-22
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån