Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

6,2%
6,6%
6,8%
6,3%
6,7%
6,0%
7,2%
7,2%
7,7%
6,2%
6,4%
6,6%
feb-23
jan-24

Max-ränta

27,0%
25,2%
22,8%
19,7%
18,4%
18,4%
21,7%
21,8%
24,0%
18,7%
18,8%
21,9%
feb-23
jan-24

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

148kr
161kr
158kr
166kr
184kr
184kr
180kr
184kr
198kr
158kr
158kr
170kr
feb-23
jan-24

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

473
kkr
492
kkr
414
kkr
464
kkr
448
kkr
448
kkr
413
kkr
413
kkr
447
kkr
454
kkr
454
kkr
406
kkr
feb-23
jan-24
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån