Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

6,9%
6,9%
6,9%
7,0%
7,0%
6,8%
7,0%
7,1%
7,2%
6,5%
6,5%
6,5%
sep-18
aug-19

Max-ränta

17,7%
17,7%
18,1%
18,3%
18,6%
18,9%
19,0%
19,6%
19,9%
20,2%
20,5%
20,5%
sep-18
aug-19

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

180kr
180kr
183kr
171kr
171kr
166kr
158kr
161kr
164kr
164kr
139kr
139kr
sep-18
aug-19

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

368
kkr
372
kkr
374
kkr
369
kkr
369
kkr
376
kkr
369
kkr
370
kkr
371
kkr
371
kkr
378
kkr
375
kkr
sep-18
aug-19
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån