Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

7,1%
7,2%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,8%
6,6%
8,5%
8,4%
8,5%
8,2%
apr-19
mar-20

Max-ränta

19,6%
19,9%
20,2%
20,5%
20,5%
20,5%
21,2%
21,0%
21,5%
21,6%
21,5%
21,2%
apr-19
mar-20

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

161kr
164kr
164kr
139kr
139kr
142kr
143kr
155kr
162kr
151kr
160kr
156kr
apr-19
mar-20

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

370
kkr
371
kkr
371
kkr
378
kkr
375
kkr
390
kkr
391
kkr
399
kkr
399
kkr
392
kkr
387
kkr
406
kkr
apr-19
mar-20
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån