Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

5,0%
5,0%
5,1%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,1%
5,1%
5,1%
4,9%
5,4%
aug-21
jul-22

Max-ränta

20,7%
21,1%
20,8%
21,0%
21,0%
21,0%
20,0%
21,7%
21,9%
22,1%
20,6%
20,5%
aug-21
jul-22

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

145kr
154kr
161kr
140kr
140kr
146kr
152kr
159kr
152kr
139kr
153kr
155kr
aug-21
jul-22

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

397
kkr
398
kkr
400
kkr
403
kkr
409
kkr
408
kkr
404
kkr
413
kkr
418
kkr
422
kkr
419
kkr
417
kkr
aug-21
jul-22
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån