Lånetyper - vilken typ av lån passar dig?

lånetyper olika typer av lån Det finns flera olika typer av lån, de kan delas in i de som inte kräver någon ekonomisk säkerhet och de som kräver pantsättning av t.ex. bil eller bostad. Generellt sett får du lägre ränta desto mer säkerhet det finns bakom lånet eftersom banken då tar en lägre risk. Exakt hur hög räntan blir kan du förhandla med banken om. Vilket lån som passar dig beror på vad du behöver pengarna till, hur mycket du behöver låna och när du kan betala tillbaka. Nedan kan du läsa om de olika lånen.

Lönekontokredit

Lönekontokredit är kopplat till ditt lönekonto och utlöses när du betalar eller tar ut pengar med kort då lönen är slut. När nästa lön sätts in på kontot betalas krediten automatiskt. Se till att inte alltid ligga på minus då kan det bli dyrt i längden. Årsavgiften för lönekontokredit kan variera från helt gratis till ett några hundra kronor per år, oavsett om du utnyttjar krediten eller inte.

Bolån

Att göra ett bostadsköp är oftast den största investeringen som vi någonsin gör och de flesta måste låna till köpesumman. Bolån kan också användas för att bekosta en eventuell renovering av bostaden. När du tar ett bolån vill långivaren ha en säkerhet eller pant i bostaden. Det är främst banker och hypoteksbolag som lämnar bolån. Det är din förmåga att betala som avgör hur mycket pengar du får låna. När du räknar på kostnaden för lånet får du inte glömma att det kan kosta stora belopp att ta ut pantbrev och lagfart i fastigheten. Finansinspektionen har beslutat om ett allmänt råd för lån med bostaden som pant. Det innebär att lånen tillsammans inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde vid lämnande av lånet. Begränsningen gäller nya lån eller utökning av befintliga lån med säkerhet i bostad. Reglerna började gälla den 1 oktober 2010.

Seniorlån

Seniorlån riktar sig till personer som fyllt 58-60 år och som äger en villa eller en bostadsrätt som är obelånad eller lågt belånat. Seniorlån har ofta en löptid på 1-40 år (eller livet ut) och därefter måste lånet betalas eller förnyas. Om det belåningsbara utrymmet inte medger att lånet förnyas kan man bli tvungen att sälja bostaden för att lösa lånet. Vissa långivare har dock en garanti som innebär att man kan bo kvar i sin bostad så länge man vill. Seniorlån betalas ut som engångsbelopp, som månadsutbetalningar eller som en kombination av dessa.

Privatlån

Privatlån (blancolån) är ett lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion. Tidigare har lån utan säkerhet kallats blancolån, men för att marknadsföra sig tydligare mot privatpersoner har många banker valt att kalla det privatlån (men det är samma sak). Eftersom privatlån sker utan en riktig säkerhet, "in blanco", är det ett lån med hög risk för banken och har därmed en förhållandevis hög ränta. Man kan dock ofta använda ett privatlån till i princip vad som helst, bland annat som del av köpeskillingen vid köp av bostad. För det mesta har privatlån rörlig ränta och de kan därmed förändras över tiden.

Medlemslån

Som namnet antyder avser medlemslån (personlån) ett lån som enbart är riktad till utvalda kundgrupper, nämligen medlemmar i fackföreningar eller intresseförening. Denna låneform är egentligen ett privatlån som förhandlas fram mellan en storbank och utvalda föreningar. Räntan är lägre än för motsvarande privatlån till icke-medlemmar. För att ta reda på om man har möjlighet att få medlemslån måste man kolla om någon av de organisationer man är medlem i, har avtal med någon långivare.

Billån, motorcykellån, båtlån

Låna pengar till ett bilköp och används den nya bilen som säkerhet. Har du ett billån kan långivaren ta ifrån dig bilen om du inte sköter dina betalningar. Det kan långivaren göra fram till dess att du gjort samtliga avbetalningar. Normalt kan du låna upp till 80 procent av bilens pris. Resten måste du betala själv, antingen kontant eller genom att byta in din gamla bil. Vissa långivare kräver att bilen köps av en auktoriserad handlare och att man minst lånar ett visst belopp, t.ex. 40 000 kr. Räntan på billån är i allmänhet rörlig och avbetalningstiden brukar vara 2-7 år. För att få ett billån är det vanligt att långivaren har som krav att bilen inte är för gammal och att den ska vara slutbetald när den är 10 år gammal. Det finns liknande lån för andra dyra varor som ofta är konstruerade på samma sätt: motorcykellån, husvagnslån och båtlån.

Snabblån, SMS-lån

Snabblån (SMS-lån, mobillån, Internetlån) är lån på små belopp som betalas ut snabbt och ska återbetalas inom 1-3 månader. Lånen brukar vara på mellan 500 och 10 000 kr som beviljas och utbetalas inom ett par timmar. Snabblån ett dyrt sätt att få tillgång till pengar under en kort period. Om du måste låna är det i regel betydligt billigare att ta ett vanligt privatlån. Antalet snabblån och antalet ärenden hos Kronofogden om obetalda snabblån har ökat kraftigt de senaste åren.
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån