Lendifys banker

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner och skiljer sig alltså från övriga låneförmedlare. De sköter den administrativa processen, från granskning av låneansökningar och upprättande av avtal mellan låntagare och långivare, till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Alla dessa steg görs online med hjälp av tjänsten vilket innebär färre mellanhänder. Den här typen av lån kan ta längre tid att få.

Lendify

Listränta:
från 7,37 % Rörlig ränta
Avgifter:
Start: 495 kr | Löpande: inga
Lånebelopp:
10 000 - 350 000 kr
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån