Kreditvärdighet – hur bedöms den?

Kreditvärdighet är ett betyg i hur pass bra kreditkund eller hyresgäst man är. En hög kreditvärdighet innebär att man har bra ekonomi och att man har skött sina tidigare krediter. En låg kreditvärdighet innebär sämre ekonomi och registrerade betalningsanmärkningar vilket bedöms som att man är mer benägen att missköta även kommande krediter. Detta påverkar möjligheterna att få t.ex. ett privatlån.

Vad påverkar min kreditvärdighet?

Alla kreditupplysningsföretag använder olika modeller för att bedöma kreditvärdighet. Dessa antaganden baseras på många års erfarenhet av riskbedömning där man kombinerar teorier med tidigare beteenden. Nedan listas de främsta faktorerna.

Livssituation

livssituation, familj, kreditvärdighet När din kreditvärdighet bedöms utifrån din livssituation utvärderas hur pass stabil din situation är. Enkelt förklarat kan man säga att ett par med långa anställningar som bott i samma hus under en längre tid och har barnen utflugna inte förväntas göra några drastiska förändringar i sin ekonomi. Har man däremot nyligen skaffat barn, är nygift eller nyskild ökar riskerna för större utgifter som kommer påverka ens ekonomiska situation. Exempelvis kan man dra slutsatsen att nygifta par snart kommer få nya utgifter i form av barn, hus och bil om det inte redan gjort det. Har man precis skiljt sig finns risken att kostnader för bodelningar och advokatkostnader kan skena iväg.

Inkomst

Bland inkomster inräknas inkomst från tjänst och inkomst från näringsverksamhet. Andra typer av inkomster som inkomstförsäkringar, a-kassa och olika typer av bidrag räknas inte med.

Fasta utgifter

De fasta utgifterna man har avgör hur mycket disponibel inkomst man har att röra sig med varje månad. Bland de fasta utgifterna brukar boendekostnaden vara den största och vanligaste utgiftsposten. Den totala boendekostnaden beräknas lite olika beroende på om man äger eller hyr sin bostad. För bostadsrätter, villor och radhus beräknas kostnaden som: ränta + amortering + el + vatten + försäkringar. För hyresrätter: hyra + el + vatten. Utöver boendet görs en hel del generaliseringar gällande utgiftssidan. Att ha barn medför kostnader och ju fler barn ju högre kostnader. Genom att göra olika beräkningar räknar banken ut din lägsta disponibla inkomst och därmed om de tror att du har råd att betala tillbaka lånet.

Krediter – nuvarande och tidigare

Dina nuvarande krediter räknas in i dina fasta utgifter eftersom du måste betala ränta och amortera på dessa. Hur väl du skött dina betalningar på dina tidigare krediter samt antal kreditupplysningar påverkar också ditt kreditbetyg.

UC har en tjänst som heter Min UC som hjälper privatpersoner att få en tydligare överblick över sitt kreditbetyg. Hos Min UC kan du beställa hem ditt kreditbetyg gratis en gång per år.

Hur resonerar banken om tidigare lån och ansökningar?

Nedan har vi försökt beskriva hur en typisk bank kan resonerar kring dina eventuella befintliga lån och ansökningar när du söker ett nytt lån. Beroende på din kredithistorik tänker de så här:

Kreditvärdighet - Hög

Inga lån: den perfekta kunden, honom/henne ska vi ha! Vi kan erbjuda kunden en bra låneränta!
Inga lån, många kreditupplysningar: Bra, inga andra lån som kunden måste ha råd att betala. Men kunden har sökt många andra lån och inte fått något eller inte valt att ta något? Om kunden inte får lån någon annanstans är det en stark indikator på att det är riskfyllt att låna ut till denna kund även för oss. Om kunden bara gjort flera ansökningar för att jämföra vilka räntor de kan erbjuda så är det ok.

Kreditvärdighet - Medel

Ett större privatlån: Kunden har redan ett lån så frågan är om kunden kommer ha råd med ett till lån? Samtidigt är det ju bara ett lån och kunden verkar tänka igenom sina beslut innan han eller hon gör något förhastat och spenderar pengar. Kunden har nog ganska bra koll på sin ekonomi ändå.
Ett billån: Billån har väldigt många människor, inga större konstigheter. Så länge kunden kan betala för sitt lån lånar vi gärna ut pengar till honom eller henne.

Kreditvärdighet - Låg

Flera olika smålån: Hm… den här kunden verkar gilla att låna pengar. Hur vet vi att kunden inte tar fler lån direkt efter att vi har lånat ut pengar till honom eller henne? Om det händer, kommer kunden ha råd med alla lån?
Ett eller flera SMS-lån: Ojdå! Ju enklare och mer lättillgängligt ett lån är desto mer impulsivt kan lånet tas, vilken antyder på att även kunden är impulsiv. Snabblån är väldigt enkla att få och tas ofta i köplustens hetta, detta verkar riskfyllt.
Nyligen tagit ett annat lån: Hur kommer det sig att kunden helt plötsligt lånar mycket pengar? Har några förutsättningar ändrats i personen liv eftersom han eller hennes beteende här ändrats? Kommer kunden ha råd med alla lån? Och kommer kunden ta ett nytt lån snart igen? Det här behöver undersökas lite närmare.
Betalningsanmärkningar: Vi kan inte lite på att denna kund kommer att betala sin ränta! Har han/hon inte råd eller är personen bara slarvig? Vi måste ta ut en högre ränta för att kompensera detta, om vi ens ger något lån alls.

Summan av all information om dig (demografiska situation, livssituation och ekonomiska situation) påverkar vilken låneränta du får. Dina nuvarande lån avgör alltså inte ensamt vilket erbjudande du får av banken. Har du många olika lån och krediter men i övrigt en stabil livssituation med hög lön kan du bli erbjuden en bra låneränta ändå. Är du däremot yngre och har sms-lån blir det svårare. Banken ser då en betydligt högre risk att du impulsivt spenderar pengar på ett mindre kontrollerat sätt. All information om dig utgör tillsammans input till bankernas ränteformel. Banker har ingen skyldighet att varken låna ut pengar till dig eller erbjuda dig en viss låneränta. De ska dock kunna erbjuda räntor inom det interval som de marknadsför mot kunderna, annars är det falsk marknadsföring.

Förbättra din kreditvärdighet genom att

hög kreditvärdighet, UC hög kreditvärdighet, Bisnode
  • Amortera på dina lån (vilket i längden skapar mindre och färre lån).
  • Samla lån och krediter.
  • Betala räkningar i tid.
  • Säg upp outnyttjade kreditkort och krediter.
Banner höger, privatlån
Banner botten, privatlån