Statistik för privatlån

Här kan du se genomsnitt för alla privatlånens räntor och avgifter nu och bakåt i tiden. Det ger en bild av hur nuläget ser ut jämfört med tidigare och bra genomsnittsvärden att jämföra nya lån mot.

Genomsnittsräntor

Privatlånen har ränteintervall med en från-ränta och en max-ränta, vissa har endast från-ränta.

Från-ränta

7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
7,2%
7,1%
8,8%
7,0%
6,3%
6,9%
6,9%
7,0%
jan-18
dec-18

Max-ränta

18,4%
18,1%
18,1%
18,2%
18,0%
17,9%
18,0%
17,9%
18,3%
17,7%
18,1%
18,3%
jan-18
dec-18

Snittavgifter

Vissa privatlån har ganska dyra startavgifter, andra är gratis att starta. Nedan visas genomsnittsavgiften den senaste tiden inklusive de som är gratis, dvs. 0 kr.

Startavgift

194kr
188kr
198kr
190kr
193kr
198kr
170kr
177kr
176kr
180kr
183kr
171kr
jan-18
dec-18

Snittbelopp

Det maximala lånebeloppet för privatlån stiger oftast långsamt med inflationen. Så här har det sett ut den senaste tiden räknat i tusentals kr.

Maximalt lånebelopp

360
kkr
363
kkr
363
kkr
363
kkr
365
kkr
371
kkr
376
kkr
366
kkr
368
kkr
372
kkr
374
kkr
369
kkr
jan-18
dec-18
”Banner